Biografi

Kort biografi

Anna Freiman är en mångsidig nyckelharpist som spelat på allt från danslogar i Sverige till internationella tävlingar i Kazakstan. Att möta olika kulturer, genrer och uttryck, blanda tradition med improvisation och komposition är något som hon brinner för.

Anna medverkar i många projekt med internationella musiker och inom olika traditioner och genrer. Förutom att spela så har hon även erfarenhet av att vara lärare på nyckelharpa och att lära ut svensk folkmusik till ensembler i olika storlekar, med olika instrument och erfarenhet. Allt från att ha enskilda lektioner till att vara ledare på världsmusikläger med 100 deltagare. Hon har varit ledare på på helgkurser och veckokurser i Sverige och utomlands, såsom Frankrike, England och USA. Anna brinner för att sprida kunskap om nyckelharpan och att lära ut svensk folkmusik på ett kreativt sätt samtidigt som hen är intresserad av att lära av andra kulturer.

 

Short Biography

Anna Freiman is a versatile nyckelharpa player who is comfortable in everything from playing for dancing in dance barns in Sweden to perform on international competitions in Kazakhstan. To meet different cultures, genres and expressions, mixing tradition with improvisation and composition are things she enjoys and values.

Anna performs in many different projects with international musicians in different traditions and genres. In addition to playing, she also teaches Swedish folk music for ensembles of different sizes, with different instruments and experience. Everything from having individual lessons to being a leader in world music camps with 100 participants. She has been a leader at courses in Sweden and abroad, for instance India, France, England and the United States. Anna is passionate about sharing her knowledge about nyckelharpa and teaching Swedish folk music in a creative way, while also being interested in learning and exchanging knowledge with other cultures.

Being a teacher and performer, as well as an active member of Folkmusiker mot rasism (folk musicians against racism) and in the board of Sweden’s institute for traditional music and dance and Swedens youth organisation for folk culture she has a good overview of what the Swedish folk scene looks like today.